KEELEPRAKTIKA

Meie programmi kaudu on võimalik eesti või vene keelt praktiseerida – kas neljanädalase õpilasvahetuse või virtuaalse keelepraktika raames.

E-KEELEPRAKTIKA

Virtuaalne keelepraktika on võimalus 7. – 12. klasside noortele, kes soovivad enda eesti või vene keele oskust arendada. Keelepraktika raames otsime keelehuvilisele eakaaslasest mentori, kellega nelja nädala jooksul iganädalaselt 2-3 akadeemilist tundi (45min) eesti või vene keeles vabalt suhelda. Programm on osalejatele t a s u t a!


PS! E-keelepraktika on suunatud kooliõpilastele ehk kuni 12.klasside õpilastele. Kui olete täiskasvanu ja soovite osaleda keelepraktikaprogrammis, siis soovitame pöörduda Integratsiooni Sihtasutuse poole, kes pakuvad täiskasvanutele seda võimalust.

Soovin eesti või vene keelt praktiseerida. Mis edasi?

Oled noor, kes on teoorias tugev ja tunneb, et koolitundidest jääb keele õppimisel väheseks?
Kui nii, siis oled jõudnud õigesse kohta! Selle jaoks, et meie programmi kaudu keelt praktiseerima asuda, on vaja läbida järgmised etapid:

 1. Täita ära virtuaalne ankeet (viite ankeedile leiad allpool);
 2. Pärast registreerumist võtab VVV koordinaator Sinuga 2-3 tööpäeva jooksul ühendust, annab juhised keelepraktika kohta ning lepib kokku esialgse vestluse;
 3. Sulle saadetakse ka keelepäevik, mida asud keelepraktika jooksul iseseisvalt täitma, küsimuste korral saad alati VVV koordinaatori poole pöörduda;
 4. Pärast vestlust VVV koordinaatoriga antakse Sulle juhised keelepraktika alustamiseks, sh keelementori andmed;
 5. Keelepraktika ajal on Sul võimalik alati kontakteeruda VVV koordinaatoriga;
 6. Pärast keelepraktika läbimist palutakse Sinult tagasisidet ning väljastatakse Sulle diplom e-keelepraktika programmis osalemise kohta.
Keelementiiks on võimalik registeerida 29. maist kuni 04. juunini, kui vajutades siia:

Soovin olla eesti või vene keele mentor. Mis edasi?

Tunned soovi olla justkui õpetaja ning aidata teisel õpilasel eesti või vene keel paremini selgeks saada?
Kui nii, siis e-keelepraktika on ideaalne võimalus selle soovi täitmiseks! Selle jaoks, et meie programmis keelementorina osaleda, tuleb läbida järgmised etapid:

 1. Registreeri end keelementoriks (registreerumisvormi leiad allpool);
 2. Pärast registreerumist võtab VVV koordinaator Sinuga 2-3 tööpäeva jooksul ühendust, annab juhised keelepraktika kohta;
 3. Sul on võimalus kasutada igapäevaselt juhiseid ning toetavaid teemapunkte keelepraktika tundide läbi viimisel;
 4. Oota kirja VVV koordinaatorilt, kes viib Sind kokku keelehuvilis(t)ega;
 5. Keelepraktika ajal on Sul võimalik alati kontakteeruda VVV koordinaatoriga;
 6. Mentoriks olemisest on võimalik Sul igal ajal loobuda, tegemist ei ole siduva kohustusega.
Keelementiiks on võimalik registeerida 29. maist kuni 04. juunini, kui vajutades siia:

NELJANÄDALANE ÕPILASVAHETUS

Neljanädalane õpilasvahetus on 7. – 12. klasside õpilaste võimalus õppida neli nädalat teise õppekeelega koolikeskkonnas. Õpilasvahetuse puhul on võimalik võõras keelekeskkonnas aktiivselt eesti või vene keeles suhelda, tutvuda uue keskkonna tavade ning kommetega, luua püsivaid sõprussuhteid uute klassikaaslastega. Eesmärgiks on pakkuda noortele võimalust lisaks koolitundide teoreetilisele osale keelt reaalselt suheldes praktiseerida. Kõik, kes osalevad neljanädalases õpilasvahetuses, saavad taotleda stipendiumi, mille suuruseks on 200eurot.

Soovin õpilasvahetuses osaleda, kuidas see käib?
Selle jaoks, et neljanädalases õpilasvahetuses osaleda, tegutse järgnevalt:
1. Pea nõu enda vanemate ja kodukooliga, kas nad on nõus sellega, et vahetuses soovid osaleda;
2. Vali meie koolide nimekirjast välja teise õppekeelega kool;
3. Täida ära vahetusõpilase ankeet (vaata siit) ning saada see meiliaadressile info@venividivici.ee kas digitaalselt allkirjastatult või kirjaliku allkirjaga;
4. Oota edasisi juhiseid VVV koordinaatorilt.

Pea meeles, et neljanädalane õpilasvahetus on kõigile t a s u t a eeldusel, et valid teise õppekeelega kooli.

SÕIDUKULUDE KOMPENSEERIMINE

Kompenseerime koostöös Kultuuriministeeriumiga Sinu sõidukulud kodukoolist sihtkooli ning ühe korra kodus käimise kulud vahetusperioodi ajal. Kui soovid kodus käia iganädalaselt, saad selleks kasutada makstavat stipendiumi.

Sõidukulude kompenseerimiseks täida sõidukulude kompenseerimise avaldus (vaata siia)ning lisaks hoia alles kuludokumendid, mis tuleb skaneerituna saata VVV koordinaatorile. Kuludokumentidena sobivad nii (linnaliini)bussi- kui ka rongipiletid, kütusetšekid.

HINDED JA ÕPPIMINE VAHETUSPERIOODIL

Vahetusperioodil saadavate hinnete ülekandmise süsteem on samalaadne senise põhimõttega – kodukooli õpetajatel on võimalus hindeid arvestada, kui sihtkoolis läbi võetud teemad kattuvad kodukooli teemadega.
Juhul, kui koolide õppekava ei kattu või erinevad osaliselt, tuleb koolidel koostöös õpilasega läbi mõelda ning paika panna individuaalne süsteem hinnete arvestamiseks. Hinnete ülekandmise puhul saab kindlasti eeskujuks võtta näiteks sportlastele tehtavaid individuaalõppekavasid treeningperioodidel. Oluline on, et kool ja õpilane teeksid omavahel koostööd ning muudaksid koolitöödega järje peal olemise võimalikult ladusaks.

KEELEPRAKTIKA EESMÄRGID

VeniVidiVici Õpilasvahetus on vahetuses osalenud õpilaste tagasiside põhjal mõistnud, et 1 või 2 nädalat teises keskkonnas on piisav aeg “sisse elamiseks”, kuid mitte piisav keeleliste oskuste arendamiseks ning püsivate sõprussuhete loomiseks. Seetõttu oleme enda eesmärgiks keelepraktika puhul seadnud:

 • soodustada keeleõpet ning lõimumisprotsessi õpihimuliste aktiivsete noorte seas;
 • arendada noorte kohanemisvõimeliste õpilaste sotsiaalseid oskuseid võõras keskkonnas elamisega;
 • luua alus võrdseteks võimalusteks nii eesti kui ka vene õppekeelega koolide õpilastele;
 • sisestada noortesse arengutahet, mis kanduks edasi ka tulevikutegemistesse;
 • vähendada keelelisi ja ühiskondlikke barjääre eesti ja vene noorte vahel, luua sõprussidemeid;
 • anda igale noorele võimalus muuta oma elu positiivsemaks, sõltumata noorte erinevatest sotsiaalsetest teguritest.