Majutaja

Õpilasvahetuse protsessis on oluline roll majutaval perekonnal. Allpool anname ülevaate vahetusõpilaste majutamisest ning vajalikest dokumentidest.

KES SAAVAD MAJUTADA?

 

Majutajateks saavad olla inimesed, kelle lapsed käivad vastuvõtvas koolis või kes elavad antud kooli läheduses, muidugi ka vahetusõpilase sugulased-tuttavad.

Majutava perekonna ankeedis (vaata siit) on märgitud perekondade õigused ja kohustused vahetusperioodil. Juhul kui antud tingimused on kandidaadile sobivad, tuleb ankeet ära täita ning saata VeniVidiVici koordinaatorile kas digitaalallkirjastatult või skaneeritult aadressile info@venividivici.ee. Pärast seda, kui meie koordinaator on täidetud ankeedi edastanud väljasaatvale koolile ning vahetusõpilasele, on majutajal võimalus ise õpilasega ühendust võtta ning juba enne vahetusperioodi algust temaga tuttavaks saada.

Minu vahetuspere oli väga tore, leidsime kiiresti ühise keele ning mul oli nende peres väga
mugav olla. Suhtlen nendega ka praegu päris tihti ja suvel käime külas.“

Lisaks peavad kõik majutajad, sealhulgas ka majutajatest sugulased / tuttavad, enne vahetuse algust täitma kinnituskirja (vaata siit)ning edastama selle VeniVidiVici koordinaatorile kas digitaalallkirjastatult või skaneeritult aadressile info@venividivici.ee. Nii on VeniVidiVici esindajal võimalik veenduda, et majutaja on vahetuse toimumisest ning võetud majutamiskohustusest teadlik.

Igal majutada soovival perekonnal on õigus tutvuda uue pereliikme ankeediga ning loobuda majutamise soovist.

Majutavate perekondade puhul järgime hea tava traditsiooni – VeniVidiVici poolt pole peredele õpilase majutamiseks, toitlustamiseks jms eraldatud toetussummasid eeldades, et huvitatud perekond majutab vabal tahtel ning soovides omandada uusi kogemusi.

Loomulikult soovime, et majutav perekond võtaks vahetusõpilast kui uut pereliiget, kellega koos kultuurselt ning teguderohkelt aega veeta.

Elasin peres, kus kasvas kolm last, üks poiss käis minuga samas klassis. Perekond oli väga
sõbralik ja oli näha, et nad tahtsid minu vahetusperioodi teha huvitavaks. Mängisime
igasuguseid mänge ja mulle tutvustati ümbruskonda.“