Kool

Allpool tutvustame täpsemalt, kuidas meie partnerkooliks hakata, kuidas vahetuse organiseerimine käib ja kuidas saab kool abiks olla info levitamisel.

MIKS LIITUDA?

 

VeniVidiVici Õpilasvahetus annab eeskätt võimaluse luua side eesti ja vene keelt kõnelevate noorte vahel, kes saavad õpilasvahetuse või keelepraktika ajal omavahel suhelda, luua pikaaegseid sõprussuhteid ning tutvusta kodumaa eripäradega.

Kui soovite anda enda kooli õpilastele võimaluse õpilasvahetustes osalemiseks või keele praktiseerimiseks, siis on VeniVidiVici Õpilasvahetus teie koolile suurepärane programm!

Mis on see miski, miks õpilased iga aasta meie poole pöörduvad? Seda on raske kirjeldada, kuna iga noore puhul on eesmärk õpilasvahetuse või keelepraktika puhul erinev. Oluline on see, et noortel oleks võimalus see miski iseenda jaoks avastada.

PROGRAMMIS OSALEMINE

 

Vahetuste organiseerimisega tegelevad VeniVidiVici koordinaatorid, kes suhtlevad koolide poolt määratud kontaktisikutega. Üldised osalemistingimused on välja toodud lepingus, mille liitudes allkirjastate.

Õpilasvahetused ei pea olema kahepoolsed – see tähendab, et kui teie koolist läheb õpilane välja, ei pea automaatselt teie kooli vahetusõpilane tulema. Õpilaste majutamine toimub enamasti kohalikes peredes, kelle kooli kontaktisik on leidnud, aga võimaluse korral ka õpilase sugulaste-tuttavate juures. Majutavad perekonnad peavad täitma ankeedi, mis saadetakse ka vahetusõpilasele, et osapooled saaksid enne vahetuse algust suhtlema hakata.

Juhul, kui kooli kontaktisik ei leia vahetusõpilasele majutust, tuleb sellest VeniVidiVici koordinaatorile teada anda – sellisel juhul saame majutusvõimaluste kohta uurida teistest koolidest.

Toitlustuse puhul oleme iga olukorra individuaalselt lahendanud – juhul, kui Te ei saa vahetusõpilasele tasuta koolilõunat pakkuda, siis tuleb sellest VeniVidiVici koordinaatorile teada anda, et saaksime õpilast sellest teavitada.

Erinevate küsimuste korral palume pöörduda VeniVidiVici koordinaatorite poole, kirjutades selleks info@venividivici.ee meiliaadressile. Oleme teie jaoks olemas!

KUIDAS LIITUDA?

 

Selleks, et pakkuda Teie õpilastele võimalust õpilasvahetuses osalemiseks ning avada oma kooliuksed teiste Eestimaa koolide õpilastele, peate allkirjastama tähtajatu lepingu (vaata siit), kus on välja toodud kooli õigused ja kohustused programmiga liitumisel. Selleks, et vahetusi organiseerida, on igal koolil vajalik välja valida ka kontaktisik, kellega VeniVidiVici koordinaatorid saavad edaspidi suhelda.


Korrektselt täidetud ning allkirjastatud leping lisab kooli automaatselt osalevate koolide nimekirja (vaata “kuhu minna” alalehte). Liitumine on kõikidele koolidele t a s u t a. Koolidel on võimalik VeniVidiVici Õpilasvahetuse programmiga liituda aastaringselt.

Küsimuste korral kirjutage meile info@venividivici.ee.

PROGRAMMI KAJASTAMINE

 

Selleks, et informatsioon võimalusest Eesti-siseses õpilasvahetuses osaleda jõuaks võimalike huvilisteni, on teretulnud VeniVidiVici Õpilasvahetuse kajastamine kooli meediakanalites (st kooli koduleheküljel, Facebooki lehel, kooliraadios ja koolilehes).

 

Meile soovi avaldanud koolidele saadame VeniVidiVici Õpilasvahetust tutvustavad materjalid (plakatid, infovoldikud, pastakad) või viime läbi reaalse / virtuaalse infotunni, mille abil saame sihtrühmale tutvustada meie programmi võimalusi, vastata erinevatele küsimustele.

Koolidel, kel on huvi infotundide või materjalide vastu, palume kirjutada info@venividivici.ee.