Õpilane

Ülevaade õpilasvahetuses osalemise võimalustest ning tingimustest.

VeniVidiVici Õpilasvahetus organiseerib 7. – 12. klasside noortele Eesti-siseseid õpilasvahetusi, mis kestavad vastavalt õpilase soovile kas üks, kaks või neli nädalat.

Õpilasvahetusse minnes on õpilasel võimalus valida programmiga liitunud koolide nimekirja seast, mis täieneb pidevalt. Koolide valiku tegemiseks suundu lehele “kuhu minna“.

Õpilasvahetuses osalemiseks

  1. Pea nõu enda vanemate ning klassijuhatajaga, et neilt osalemiseks nõusolek saada;
  2. Vali välja endale meelepärane sihtkool;
  3. Täida vahetusõpilase ankeet, lase enda vanemal see allkirjastada kas kirjalikult või digitaalselt;
  4. Saada täidetud ning allkirjastatud ankeet VeniVidiVici Õpilasvahetuse meili peale (info@venividivici.ee) kas skaneeritud või digitaalsel kujul;
  5. Oota edasisi juhiseid VeniVidiVici Õpilasvahetuse koordinaatori poolt.

Täpsemad juhised neljanädalase keelepraktika osalemistingimuste kohta leiad “keelepraktika” lehelt.

OSALUSTASU

 

Õpilasvahetuses osalemise eest tuleb tasuda 30 eurot, mis katab VeniVidiVici MTÜ koordineerimise ja majandamise omaosaluse kulud.

Osalustasu tuleb kanda enne vahetusse minekut MTÜ VeniVidiVici arvelduskontole EE621010220213479227, selgituseks märgi oma nimi + osalustasu (nt Mari Maasikas osalustasu).

PS! Neljanädalase õpilasvahetuse puhul, mil tuleb valida võõrkeelne kool, osalustasu ei ole.

MAJUTAMINE

 

Pärast seda, kui oled VeniVidiVici koordinaatorile saatnud oma ankeedi, edastab tema selle Sinu poolt valitud koolidele, kes hakkavad otsima Sulle majutajat. Juhul, kui Sul on majutus endal olemas (mõni sugulane, peretuttav vmt), siis palun pane see ankeeti kirja, et nii Sinu koordinaator kui ka vahetuskool oleksid sellest teadlikud. Nii saame Sinu vahetust kiiremini organiseerida ja saad ka rutem oma uute seiklustega algust teha.

Üldjuhul toimub majutamine vahetusperedes või ühiselamutes – see, millist versiooni Sinu puhul kasutame, sõltub koolist ja Sinu eelistustest.

HINNETE ÜLEKANDMINE

 

VeniVidiVici annab vahetusõpilasele kaasa hinnetelehe, kuhu vahetuskooli õpetajad saavad kanda hinded koos töö sisuga. Kodukooli õpetajatel on võimalus neid hindeid arvestada, kui läbi võetud teemad kattuvad kodukooli teemadega.

Juhul, kui õppekava ei kattu või erinevad osaliselt, tuleb koolidel koostöös õpilasega läbi mõelda ning paika panna individuaalne süsteem hinnete arvestamiseks. Oluline on, et kool ja õpilane teeksid omavahel koostööd ning muudaksid koolitöödega järje peale saamise võimalikult ladusaks.

SÕIDUKOMPENSATSIOON

 

Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga pakume kõigile vahetuses osalenutele võimalust saada tagasi tehtud sõidukulutused. Selleks pead Sa alles hoidma oma bussipiletid / küttetšekid ning need pärast vahetust kahe nädala jooksul saatma VeniVidiVici koordinaatorile. Saata tuleb need koos avaldusega (vaata siit), mille peavad täitma Sinu vanemad. Avaldus koos piletitega saada skanneeritult meie meiliaadressile info@venividivici.ee

NB! Pildistatud piletite ja tšekkide alusel me kulutusi ei kompenseeri.
Sõidukompensatsiooni makstakse välja kord kuus.

JÄÄDVUSTA ÕPILASVAHETUST

 

Tahad olla üks neist vahetusõpilastest, kelle lugu motiveerib teisi noori? Kui jah, siis palume, et jäädvustaksid enda vahetusperioodi piltide, videote, sotsiaalmeedia postitustega ning annaksid meile võimaluse jagada enda vahetusõpilase teekonda, emotsioone.

Jagame VeniVidiVici Õpilasvahetuse sotsiaalmeedia kanalites (Instragram ja Facebook) ja kodulehel vahetusõpilaste kogemusi, nende muljeid uuest koolist ja klassikaaslastest. Põnevamatest vahetustest teeme meediaväljannete jaoks persoonilugusid.

 

Sotsiaalmeedias enda konto alt postitusi tehes palume, et märgiksid ära @venividivici.ee konto või lisaksid #venividivici.ee – oleme Sulle selle eest väga tänulikud!

 

Pea meeles, et Sinu lugu võib olla teistele eeskujuks!