Tutvustus

VeniVidiVici MTÜ on 2012.a loodud organisatsioon, mille peamiseks suunaks on õpilasvahetuste ning e-keelepraktikate organiseerimine. Antud leheküljel saate ülevaate organisatsiooni loomisest, olemusest ning põhimõtetest.

Eesti-sisesed õpilasvahetused

E-keelepraktika

Õpilasvahetuste puhul on võimalik valida kahe valiku vahel:

  1. Lühiajaline õpilasvahetus, mille puhul vahetab noor 1 või 2 nädalaks kooli, vahetuskooliks saab valida ükskõik millise kooli meie liitunud koolide nimekirjast (vaata siia).
  2. Neljanädalane õpilasvahetus, mille puhul vahetab noor 4 nädalaks kooli, vahetuskooliks saab valida teise õppekeelega kooli meie liitunud koolide nimekirjast (vaata siia).

Täpsema info osalemise kohta leiab õpilase teemalehelt.

E-keelepraktika puhul saavad noored 4 nädala jooksul tasuta virtuaalsel teel väljaspool koolitundi praktiseerida kas eesti või vene keelt. Omavahel viime kokku keelementiid ja keelementorid, kellest saavad “keelesõbrad”.

Meie jaoks on oluline tagada noortele elukohast sõltumatu võimalus murevabas õhkkonnas keelt praktiseerida, panna end proovile elulistes situatsioonides.

Täpsema info leiab e-keelepraktika teemalehelt.

VeniVidiVici MTÜ tegevusi rahastavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Kultuuriministeerium.

VISIOON

Meie visiooniks on luua igale Eesti üldhariduskooli 7. – 12. klassi õpilasele võimalus end proovile panna, kas siis õpilasvahetuses osalemise või keelepraktika kaudu. Soovime tulevikus ühildada enda tegevusi õppekavaga, et iga noor, kes astub enda mugavustsoonist välja, saaks tegevuse eest arvestuse ka koolitöö raames.

MISSIOON

Meie missiooniks on oma tegevuste kaudu avarada Eesti koolinoorte silmaringi ning muuta neid julgemaks, enesekindlamaks. Soovime anda enda panuse eesti ja vene emakeelega noorte sõprussuhete ja ühtsustunde loomisele. Loodame, et keelepraktika aitab kaasa vene emakeelega noorte eesti keele taseme tõusule.

EEMÄRGID

1) Iga-aastaselt osaleb õpilasvahetustes vähemalt 300 koolinoort;
2) Keelepraktika on osa keeleõppe protsessist õppekavas, iga-aastaselt võtab osa ca 100 koolinoort;
3) Osalevate koolide võrgustik on kasvanud 180-lt koolilt 250-ni.